Helal Gıda Politikası

Faaliyet gösterdiğimiz Bitkisel Ham Yağ ve Yarı Rafine Yağ Üretimi alanında Ayhan Sezer Yağ ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi olarak, müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarını her defasında, zamanında, istenen özelliklerde ve Helal Ürün gerekliliklerine uygun olarak karşılamayı ana ilke ediniyoruz.

Helal Sertifikasına sahip ürünlerimiz için;

  • Ürünlerimizi tüm aşamalarında Helal Kılavuzu, Gıda Güvenliği Yönetim Sistem Standardı, Türk Gıda Kodeksi, ulusal ve uluslararası mevzuat, standart ve şartname gerekliliklerine uygun üretmeyi,
  • Helal üretim koşullarına uygun, hijyenik şartlarda, yüksek verimlilikle ve en ekonomik maliyetle üretim gerçekleştirmeyi,
  • Tedarikçilerimizden tüketicilerimize kadar karşılaşılabilecek helal gıda güvenliği tehlikelerini önlemeyi ve yönetmeyi; uygulamaların kontrolünü ve sürekliliğini sağlamayı,
  • Çalışanlarımıza helal eğitimleri vererek yetkinliklerini artırmayı, iyileştirme çalışmalarına etkin katılımlarını sağlamayı,
  • Kuruluşumuzun tüm birimlerinde, iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının sürekliliğini sağlamayı,

Taahhüt ederiz.

  • POL.02 Helal Gıda Politikası R01