Yönetim Sistem Politikası

Faaliyet gösterdiğimiz Bitkisel Ham Yağ ve Yarı Rafine Yağ Üretimi alanında Ayhan Sezer Yağ ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi olarak;

 • Kalite, Gıda Güvenliği ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem Standartları gerekliliklerini uygulayarak sürekli iyileşme sürecinin sistematik olarak sağlanmasını,
 • Yürürlükte olan yasal mevzuat, diğer ulusal ve uluslararası standartlar ile tüm düzenleyici gerekliliklere eksiksiz uymayı,
 • Sosyal, küresel ve teknolojik gelişmeleri de yakından takip ederek, imha dahil tüm proseslerimizin her aşamasını kontrol altında tutmayı, problemleri ortaya çıkmadan önlemeyi,
 • Hedefleri, risk, fırsat ve tehditleri belirleyerek, performans ve uygulamaların etkinliğini izleme ve ölçmeyi,
 • Gıda güvenliğinin sağlanmasında Tehlike Kontrol Planı (HACCP, OÖGP) yaparak tehlikeleri azaltmayı,
 • Çalışanlarımızın yetkinliklerini artırmak için gerekli eğitimleri vermeyi, katılım, teşvik ve motivasyonu sağlamayı, sistemimizin iyileştirme çalışmalarına etkin katılımlarını sağlamayı,
 • Paydaşlarımıza, çalışanlarımıza ve şirketimize ait bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik değerlerini korumayı,
 • Tüm ilgili taraflarla özellikle ürünlerin kalitesi, ürün güvenliği ve bilgi güvenliği hakkında açık iletişim kanalları oluşturmayı,
 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en hızlı ve en iyi şekilde karşılamayı, beklentilerinin de üzerinde ürünler sunmayı,
 • Tüm tesis ve alanlarımızda, doğaya saygılı üretim metotları uygulamayı, uygun maliyet ve güvenlikte üretilmiş gıdayı sağlamayı,
 • Tedarik edilen hammaddelerin, yardımcı malzemelerin, ambalaj malzemelerinin kalite spesifikasyonları ve şartlarına uygun olması için tedarikçiler ve lojistik sağlayıcı şirketler ile işbirliği içinde olmayı,
 • Acil durum planlarını oluşturarak acil durumlara karşı en kısa sürede ve en etkin şekilde müdahale edebilecek bir organizasyon oluşturmayı ve etkinliğini sağlamayı,
  Taahhüt ederiz.

 

 • POL.01 Yönetim Sistem Politikası R03